W niedzielę 15 października 2023 zagłosujemy w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu.

 

Informujemy, że w Centrum Psychiatrii w Katowicach, przy ul. Korczaka 27 uruchomiony zostanie lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 159, który czynny będzie w godzinach 7.00 – 21.00.

 

Na mocy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej i innych zakładach zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Pacjenci, którzy są unieruchomieni, będą mogli skorzystać z możliwości dostarczenia im urny wyborczej do łóżka. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w szpitalu zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Osoby, które przybędą do szpitala w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania wydanym w urzędzie gminy swojego miejsca stałego zamieszkania. Wniosek o zmianę miejsca głosowania oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów można złożyć do 12 października.

Udając się do lokalu wyborczego należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Najlepszym wyborem będzie dowód osobisty. Alternatywnie można również skorzystać z paszportu. Karta do głosowania zostanie wydana wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości. Nowością jest możliwość skorzystania z dowodu osobistego w aplikacji mObywatel.

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Inicjatorzy wydarzenia: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego zwracają tym samym szczególną uwagę na fakt, iż na całym świecie osoby cierpiące na choroby psychiczne w dalszym ciągu doświadczają naruszeń praw człowieka, jak wykluczanie z życia społecznego i dyskryminacja.

Zgodnie z definicją WHO zdrowie psychiczne oznacza nie tylko brak zaburzeń czy choroby, ale także potencjał psychiczny człowieka, umożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb, osiąganie sukcesów, czerpanie radości i satysfakcji z życia, sprzyjający nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi oraz aktywnemu udziałowi w życiu społecznym. Dobre zdrowie psychiczne ma kluczowe znaczenie dla naszego ogólnego zdrowia. Schorzenia psychiczne mają bowiem wpływ na zdrowie fizyczne, dobre samopoczucie, aktywność zawodową i relacje międzyludzkie.

Według WHO w ciągu najbliższych lat zaburzenia psychiczne będą jednym z głównych problemów zdrowotnych dotykających ludzkość.

Ten dzień jest dla nas okazją by podnosić świadomość i inicjować działania promujące i chroniące zdrowie psychiczne. A pomaga nam już kolejny raz firma STOKSON Modern Bakery, dzięki której dzisiaj możemy częstować słodkimi pączkami pacjentów naszego Centrum.

Cukiernikom serdecznie dziękujemy!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach uhonorowała

"Diamentowymi Czepkami" oraz odznaczeniami „Zasłużony dla

Samorządu Pielęgniarek i Położnych” kilkaset osób.

 

Wśród odznaczonych znalazły się pielęgniarki naszego Centrum.

 

Paniom Urszuli Fronc i Iwonie Łakomy, życząc dalszych sukcesów, serdecznie gratulujemy!

 

Statuetki oraz odznaczenia przyznawane są co roku za upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków oraz współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego.

 

Cieszymy się, że pracujemy z najlepszymi!

 

                                                                                  

                                     

          

       

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa 5 września w godzinach od 10:00 do 13:00 pod Teatr im. St. Wyspiańskiego w Katowicach na

ŚLĄSKIE OBCHODY DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO! 

W programie: 

•    10:00 Otwarcie uroczystości – powitanie zebranych przez Panią Ewę Jędrychowską Płonkę – członka zarządu Krajowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym

•    11:00 Prezentacja twórczości osób po przebytych kryzysach psychicznych 

•    12:00 Koncert zaproszonego na obchody zespołu muzycznego 

•    13:00 Zakończenie uroczystości 

Równolegle odbywać się będzie wystawa rękodzieła z ośrodków zajmujących się leczeniem i wsparciem osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, m. in.: •    Warsztat Terapii Zajęciowej Ad Vitam Dignam  •    Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” •    Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy •    Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego •    Centrum Rehabilitacji Społecznej •    Spółka Zo.o. „Rehabilis” zajmująca się promocją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży  •    Środowiskowy Dom Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam”

 

Hasło tegorocznych obchodów „Zdrowie psychiczne łączy pokolenia”