„W Wielkanocny dzień do domu                                                       

przyszły białe bazie w gości,

by pisankom po kryjomu                             

kolorów zazdrościć.”

Jerzy Ficowski, Kolorowe bazie

 

Święta Wielkiej Nocy niosą ze sobą nadzieję na lepsze jutro,

wiarę w nieskończone możliwości

i miłość, która nas otacza.

Życzymy Państwu,

aby te Święta,

spędzone w gronie rodzinnym, były radosne,

ciepłe i pełne optymizmu,

spoglądajmy w przyszłość, wierząc, że budząca się przyroda

i serdeczność naszych najbliższych

codziennie dodawać nam będą odwagi i siły.

 

Wesołego Alleluja!

 

Dyrekcja

Centrum Psychiatrii w Katowicach

im. dr. Krzysztofa Czumy

Kiermasz z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych odbędzie się 29 marca br. w godz. 10.00 - 14.00 w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach (wejście od ul. Lompy). Wstęp bezpłatny.

Swoje własnoręcznie wykonane wyroby o tematyce świątecznej zaprezentują m.in. pracownicy zakładów aktywności zawodowej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, uczniowie szkół specjalnych, mieszkańcy domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy, członkowie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych oraz pacjenci szpitali, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Śląskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, na stoiskach wśród prezentowanych wyrobów znajdą się stroiki, serwety, witraże, okolicznościowe kartki świąteczne, ozdobne świece nawiązujące do Świąt Wielkanocnych.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, gdzie znajdziecie Państwo świąteczne stroiki, wielkanocne zające, wełniane baranki, kolorowe pisanki, wiosenne kwiaty, okolicznościowe ozdoby, biżuterię, upominki, kartki i wiele innych inspiracji na każdą okazję.

Warto dodać, że wszystkie wystawiane prace powstają podczas terapii zajęciowej naszych pacjentów, która jest częścią leczenia poprzez ergoterapię. W pracowni terapii zajęciowej stosuje się metody indywidualne i grupowe, wykorzystując różne rodzaje zajęć i rekreacji, stosując rozmaite techniki pracy jako środki terapeutyczne. Ich dobór zależy od wieku, możliwości, zdolności i zainteresowań pacjenta tak, aby nie tylko poprawiały stan chorego, ale także sprawiały mu dużo przyjemności. Podczas wykonywania prac plastycznych i warsztatów technicznych osoba chora jednocześnie ćwiczy motorykę i rozwija zdolności manualne, koordynację ruchową i kreatywność. Terapia polega także na zachęcaniu pacjenta do brania czynnego udziału w życiu osobistym czy też społecznym oraz pomaga w przywróceniu, czy choćby poprawie cielesnej, duchowej i socjalnej samodzielności w powrocie do czynnego życia. Taka nauka niezależności i kreatywności daje też ogromne poczucie wartości choremu i pozwala spojrzeć optymistyczniej na świat.

Celem rokrocznie organizowanego kiermaszu jest przede wszystkim promocja twórczości i pogłębienie integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

             

Źródło:www.slaskie.pl

W związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2022 r., z dniem 1 marca 2023r. ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

NAZWA

CENA

Jedna strona kopii dokumentacji medycznej*

0,47 zł

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*

13,46 zł

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych*

2,69 zł

*Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 836) wprowadza następujące definicje:

 • wyciąg, skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej.
 • odpis, dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.
 • kopia, dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 1. Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;
 2. W związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 3. W przypadku udostępniania dokumentacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Powyższe ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

W związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2022 r., z dniem 1 grudnia 2022 r. ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

NAZWA

CENA

Jedna strona kopii dokumentacji medycznej*

0,45 zł

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*

12,96 zł

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych*

2,59 zł

*Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 836) wprowadza następujące definicje:

 • wyciąg, skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej.
 • odpis, dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.
 • kopia, dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 1. Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;
 2. W związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 3. W przypadku udostępniania dokumentacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Powyższe ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego

Dyrekcja Centrum Psychiatrii

w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

życzy

by to cichej nocy piękno ogrzewało nasze domy

a magiczny czas zamieniał nasz świat w bajkę.

Niechaj Święta wypełnią się tym wzruszającym nastrojem

a nowa karta 2023 Roku zapisze się dobrem i szczęściem!