Dyrekcja Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy składa Dyrekcji Haldex oraz Selgros serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie i pomoc rzeczową dla naszego szpitala. Przekazane środki do czyszczenia i płyn do dezynfekcji z pewnością zostaną spożytkowane przez naszych pacjentów.

Państwa empatia pomaga nam w kreowaniu lepszej przyszłości osób chorych oraz podnoszeniu standardu świadczonych przez nas usług medycznych.

Z wyrazami wdzięczności i oczekiwaniem dalszej współpracy

Dyrekcja

        

Dyrekcja Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy składa Dyrekcji Carrefour Centrum Handlowego „Dąbrówka” oraz Rossmann serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie i pomoc rzeczową dla naszego szpitala. Przekazane środki do pielęgnacji i higieny osobistej a także produkty spożywcze     z pewnością zostaną spożytkowane przez naszych pacjentów.

To dzięki działaniom osób zaangażowanych i Państwa Firmom - wszystkim ludziom dobrej woli, nie tylko walka       z epidemią koronawirusa, ale i nasza praca będzie łatwiejsza.

W obecnych czasach godne podziwu jest, że ludzie posiadają tyle empatii i mogą wykazać się tak wielkim altruizmem. Każde działania, które pomagają nam w kreowaniu lepszej przyszłości osób chorych oraz podnoszą standard świadczonych przez nas usług medycznych przyjmujemy z wielką radością i oczekiwaniem dalszej współpracy.

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Centrum Psychiatrii w Katowicach

im. dr. Krzysztofa Czumy

Cennik dokumentacji medycznej

W związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2021 r., z dniem 1 września 2021 r. ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

NAZWA

CENA

Jedna strona kopii dokumentacji medycznej*

0,38 zł

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*

11,00 zł

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych*

2,20 zł

*Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 836) wprowadza następujące definicje:

  • wyciąg, skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej.
  • odpis, dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.
  • kopia, dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

  1. Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;
  2. W związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
  3. W przypadku udostępniania dokumentacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Powyższe ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

link do głosowania: https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

poniżej film promujący nasz projekt

https://www.facebook.com/wojtek.gosek/posts/3763483670420371

 autor: Wojciech Gosek

 

  

Attachments:
Download this file (BOBYWATELSKI A3(2).pdf)BOBYWATELSKI A3(2).pdf[ ]3450 kB

Zapraszamy Państwa serdeczne na Śląskie Obchody Dnia Zdrowia Psychicznego w dniu 3 września br. w godzinach 10.00 - 14.00 przed Teatr im. St. Wyspiańskiego w Katowicach !!!