„Białe opłatki, białe stoły,

Świeżych choinek las...

Doprawdy mogą dziś anioły

Zagościć pośród nas.”

Bronisława Ostrowska

Na nadchodzące święta

Bożego Narodzenia

Dyrekcja Centrum Psychiatrii w Katowicach

im. dr. Krzysztofa Czumy

składa życzenia

spokoju, miłości i rodzinnego ciepła.

Niech wigilijna noc da Państwu spokój,

siłę i wiarę na ten radosny, hojny i wspaniały czas.

I niech nadzieje pokładane wraz z nadejściem

Nowego 2022 Roku ziszczą się jak najprędzej,

obdarzając nas szczęściem i pomyślnością

w życiu osobistym i zawodowym!

Tomasz Broda

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu to Centrum Nowych Technologii i miejsce prac naukowo-badawczo-wdrożeniowych nad innowacyjnymi projektami: w medycynie, biotechnologii i Healthcare. W ramach stworzonej infrastruktury Parku utworzono przestrzeń oraz korzystne warunków dla rozwoju nauki i innowacyjnych technologii, wspierania nowych inicjatyw służących wzrostowi przedsiębiorczości w regionie i kraju. Stworzono możliwości realizacji badań przedklinicznych i klinicznych w obszarach: kardiologii, kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, genetyki, onkologii, diabetologii, geriatrii oraz obszarze chorób środowiskowych i cywilizacyjnych.

Funkcjonujące w Kardio-Med Silesia Centrum Telemonitoringu daje możliwość realizacji zdalnego monitoringu medycznego przy wykorzystaniu certyfikowanych urządzeń i platform Healthcare dla: chorób sercowo-naczyniowych, neurologiczno-udarowych, diabetologicznych, Pacjentów Wieku Podeszłego (65+), rehabilitacji oraz konsultacji telemedyczny. W ramach projektów badawczych realizowanych w KMS postawiają przy współpracy naukowców-lekarzy-inżynierów-biznesu nowe innowacyjne rozwiązania dedykowane do masowego wykorzystywania dla e-Zdrowia i m-Zdrowia.

Współpraca Śląskiego Parku z naszym Centrum obejmuje zakres diagnostyki wirusa Sars-Cov-2 odpowiedzialnego za chorobę Covid-19. Na potrzeby przeprowadzanych badań Kardio-Med Silesia użyczył nam wirówkę laboratoryjną.

Dyrekcja Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy składa Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego Urzędu Katowic serdeczne podziękowania za udzieloną pomoc rzeczową.

Otrzymane wsparcie, tj.: maseczki, fartuchy barierowe, płyny dezynfekcyjne, gogle ochronne z pewnością pomogą nam utrzymać standard świadczonych przez nas usług medycznych, zwłaszcza w obecnej chwili walki z czwartą falą koronawirusa.

 

            

Dyrekcja Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy składa Dyrekcji Haldex oraz Selgros serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie i pomoc rzeczową dla naszego szpitala. Przekazane środki do czyszczenia i płyn do dezynfekcji z pewnością zostaną spożytkowane przez naszych pacjentów.

Państwa empatia pomaga nam w kreowaniu lepszej przyszłości osób chorych oraz podnoszeniu standardu świadczonych przez nas usług medycznych.

Z wyrazami wdzięczności i oczekiwaniem dalszej współpracy

Dyrekcja

        

Dyrekcja Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy składa Dyrekcji Carrefour Centrum Handlowego „Dąbrówka” oraz Rossmann serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie i pomoc rzeczową dla naszego szpitala. Przekazane środki do pielęgnacji i higieny osobistej a także produkty spożywcze     z pewnością zostaną spożytkowane przez naszych pacjentów.

To dzięki działaniom osób zaangażowanych i Państwa Firmom - wszystkim ludziom dobrej woli, nie tylko walka       z epidemią koronawirusa, ale i nasza praca będzie łatwiejsza.

W obecnych czasach godne podziwu jest, że ludzie posiadają tyle empatii i mogą wykazać się tak wielkim altruizmem. Każde działania, które pomagają nam w kreowaniu lepszej przyszłości osób chorych oraz podnoszą standard świadczonych przez nas usług medycznych przyjmujemy z wielką radością i oczekiwaniem dalszej współpracy.