Miło nam poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Dobro Zawsze Wraca, która odpowiedziała na nasz apel . Otrzymaliśmy ponad 100 l mydła w płynie, pasty i szczoteczki do zębów, środki do pielęgnacji i higieny ciała, mleczka do czyszczenia, środki i płyny do naczyń i podłóg, maseczki i rękawice ochronne oraz przybory niezbędne do prowadzenia terapii zajęciowej.

Fundacja pod hasłem „Dzielimy się dobrem!” wystosowała do Wszystkich chcących i mogących pomóc, a nie wiedzących gdzie i jak? list w naszej sprawie, że Centrum „jest to publiczny ośrodek leczniczy, którego pacjentami są osoby wymagające specjalistycznego leczenia psychiatrycznego: depresji, zaburzeń lękowych, myśli samobójczych oraz leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu. Wśród pacjentów Centrum znajdują się także uchodźcy z Ukrainy cierpiący na skutek wojny na zespół stresu pourazowego.

W tym pomocnym miejscu pracują wspaniali ludzie, jednak problemy z utrzymaniem płynności finansowej są wielkim utrapieniem personelu. Jako Fundacja Dobro Zawsze Wraca podzieliliśmy się tym, co mamy. Przekazaliśmy: ponad 100 l mydła w płynie, pasty i szczoteczki do zębów, grzebienie, mokre chusteczki, podpaski, chusteczki higieniczne, mydła w kostce, mleczka do czyszczenia powierzchni, płyny do naczyń, płyny do podłóg, maseczki, bloki rysunkowe, kolorową bibułę, kredki, flamastry, farby, książki, gry i przybory do malowania.

Jest nam niezmiernie przykro, że taki jest stan polskiej psychiatrii, choć pacjentów w kryzysie zdrowia psychicznego przybywa. Miejmy nadzieję, że nasz skromny wkład w pomoc tej placówce przyczyni się do ruszenia lawiny pomocy. Sam ośrodek wskazał listę najpotrzebniejszych rzeczy, więc jeśli chcecie pomóc Centrum Psychiatrii im. dr Krzysztofa Czumy, ul. Korczaka 22 w Katowicach, potrzebne są:

płyny do czyszczenia toalet płyny do mycia podłóg płyny do mycia naczyń mleczka do czyszczenia papier toaletowy ręczniki papierowe papier ksero A4 środek Brudpur żele pod prysznic gąbki do mycia ciała szczoteczki i pasty do zębów szampony grzebienie pianki i jednorazowe maszynki do golenia

Tylko i aż tyle, prawda?”

Kontakt do ośrodka: tel. 509 103 578, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

       

 

 Dziękujemy bardzo!

 

SHARE and like this post - maybe your friends want to help, but don't know where or how?

We share the good! We responded to the appeal of the dr. Krzysztof Czuma Psychiatry Center in Katowice. It is a public treatment center whose patients are people requiring specialist psychiatric treatment: depression, anxiety disorders, suicidal thoughts and treatment of addiction to psychoactive substances, including alcohol. Among the patients of the Center there are also refugees from Ukraine suffering from post-traumatic stress disorder as a result of the war.

Great people work in this helpful place, but problems with maintaining financial liquidity are a great nuisance for the staff. As Dobro Zawsze Wraca Foundation, we shared what we have. We donated: over 100 liters of liquid soap, toothpaste and toothbrushes, combs, wet wipes, sanitary napkins, tissues, bar soaps, surface cleaning lotions, dishwashing liquids, floor liquids, masks, drawing blocks, colored tissue paper, crayons, markers, paints, books, games and painting supplies.

We are extremely sorry that this is the state of Polish psychiatry, although the number of patients in mental health crisis is increasing. Let's hope that our modest contribution to help this facility will help start an avalanche of help. The center itself has indicated a list of the most necessary things, so if you want to help dr. Krzysztof Czuma Psychiatry Center, ul. Korczaka 22 in Katowice, needs:

toilet cleaners floor cleaning liquids dishwashing liquids cleaning milks toilet paper paper towels A4 copy paper center of Brudpur shower gels sponges for body toothbrushes and toothpaste shampoos combs foams and disposable razors

So little and so much at the same time...

Contact to the center: tel. 509 103 578, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Лайкни цей пост і ПОДІЛИСЯ ним - може твої знайомі хочуть допомогти, але не знають де і як?

Ділимося добром! Ми відгукнулися на звернення Центру психіатрії в Катовіце. доктор. Кшиштоф Чума. Це громадський лікувальний центр, пацієнтами якого є люди, які потребують спеціалізованого психіатричного лікування: депресія, тривожні розлади, суїцидальні думки та лікування залежності від психоактивних речовин, зокрема алкоголю. Серед пацієнтів Центру також є біженці з України, які страждають від посттравматичного стресового розладу внаслідок війни.

У цьому корисному закладі працюють чудові люди, але проблеми з підтримкою фінансової ліквідності - велика неприємність для персоналу. Як фонд «Добро завжди повертається», ми поділилися тим, що маємо. Ми пожертвували: понад 100 літрів рідкого мила, зубну пасту та зубні щітки, гребінці, вологі серветки, гігієнічні серветки, серветки, кускове мило, лосьйони для очищення поверхонь, рідини для миття посуду, рідини для підлоги, маски, блоки для малювання, кольоровий цигарковий папір, олівці, фломастери, фарби, книги, ігри та приладдя для малювання.

Нам надзвичайно шкода, що такий стан польської психіатрії, хоча кількість пацієнтів у психічній кризі зростає. Будемо сподіватися, що наш скромний внесок у допомогу цьому закладу допоможе розпочати лавину допомоги. Сам центр вказав список найнеобхіднішого, тому якщо ви хочете допомогти Centrum Psychiatry im. д-р Кшиштоф Чума, вул. Korczaka 22 в Катовіце, вам потрібно:

Засоби для чищення туалетів рідини для миття підлоги засоби для миття посуду очищаючі молочки Туалетний папір паперові рушники Копіювальний папір А4 центр Брудпура Гелі для душу губки для миття тіла зубні щітки та зубна паста шампуні гребінці пінки та одноразові бритви

Так мало і так багато водночас...

Контакти центру: тел.: 509 103 578, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„W Wielkanocny dzień do domu                                                       

przyszły białe bazie w gości,

by pisankom po kryjomu                             

kolorów zazdrościć.”

Jerzy Ficowski, Kolorowe bazie

 

Święta Wielkiej Nocy niosą ze sobą nadzieję na lepsze jutro,

wiarę w nieskończone możliwości

i miłość, która nas otacza.

Życzymy Państwu,

aby te Święta,

spędzone w gronie rodzinnym, były radosne,

ciepłe i pełne optymizmu,

spoglądajmy w przyszłość, wierząc, że budząca się przyroda

i serdeczność naszych najbliższych

codziennie dodawać nam będą odwagi i siły.

 

Wesołego Alleluja!

 

Dyrekcja

Centrum Psychiatrii w Katowicach

im. dr. Krzysztofa Czumy

Kiermasz z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych odbędzie się 29 marca br. w godz. 10.00 - 14.00 w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach (wejście od ul. Lompy). Wstęp bezpłatny.

Swoje własnoręcznie wykonane wyroby o tematyce świątecznej zaprezentują m.in. pracownicy zakładów aktywności zawodowej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, uczniowie szkół specjalnych, mieszkańcy domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy, członkowie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych oraz pacjenci szpitali, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Śląskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, na stoiskach wśród prezentowanych wyrobów znajdą się stroiki, serwety, witraże, okolicznościowe kartki świąteczne, ozdobne świece nawiązujące do Świąt Wielkanocnych.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, gdzie znajdziecie Państwo świąteczne stroiki, wielkanocne zające, wełniane baranki, kolorowe pisanki, wiosenne kwiaty, okolicznościowe ozdoby, biżuterię, upominki, kartki i wiele innych inspiracji na każdą okazję.

Warto dodać, że wszystkie wystawiane prace powstają podczas terapii zajęciowej naszych pacjentów, która jest częścią leczenia poprzez ergoterapię. W pracowni terapii zajęciowej stosuje się metody indywidualne i grupowe, wykorzystując różne rodzaje zajęć i rekreacji, stosując rozmaite techniki pracy jako środki terapeutyczne. Ich dobór zależy od wieku, możliwości, zdolności i zainteresowań pacjenta tak, aby nie tylko poprawiały stan chorego, ale także sprawiały mu dużo przyjemności. Podczas wykonywania prac plastycznych i warsztatów technicznych osoba chora jednocześnie ćwiczy motorykę i rozwija zdolności manualne, koordynację ruchową i kreatywność. Terapia polega także na zachęcaniu pacjenta do brania czynnego udziału w życiu osobistym czy też społecznym oraz pomaga w przywróceniu, czy choćby poprawie cielesnej, duchowej i socjalnej samodzielności w powrocie do czynnego życia. Taka nauka niezależności i kreatywności daje też ogromne poczucie wartości choremu i pozwala spojrzeć optymistyczniej na świat.

Celem rokrocznie organizowanego kiermaszu jest przede wszystkim promocja twórczości i pogłębienie integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

             

Źródło:www.slaskie.pl

W związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2022 r., z dniem 1 marca 2023r. ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

NAZWA

CENA

Jedna strona kopii dokumentacji medycznej*

0,47 zł

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*

13,46 zł

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych*

2,69 zł

*Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 836) wprowadza następujące definicje:

 • wyciąg, skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej.
 • odpis, dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.
 • kopia, dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 1. Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;
 2. W związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 3. W przypadku udostępniania dokumentacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Powyższe ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

W związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2022 r., z dniem 1 grudnia 2022 r. ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

NAZWA

CENA

Jedna strona kopii dokumentacji medycznej*

0,45 zł

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*

12,96 zł

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych*

2,59 zł

*Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 836) wprowadza następujące definicje:

 • wyciąg, skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej.
 • odpis, dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.
 • kopia, dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 1. Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;
 2. W związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 3. W przypadku udostępniania dokumentacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Powyższe ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.